قالب وردپرسافزونه وردپرسقالب فروشگاهی وردپرسقالب وردپرسقالب صحیفه
دکتر سید علی طالقانی

دکتر سید علی طالقانی

بیوگرافی
تحصیلات
دکترای فلسفة تحلیلی: پژوهشکده فلسفة تحلیلی، پژوهشگاه دانشهای بنیادی (مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات)، تهران، ایران.
سطح چهار حوزه (فقه و اصول): حوزة علمیة قم، قم، ایران. (آماده برای ارائة پایان‌نامه ـ آزمون نهایی 1/9/1386)
سطح سه حوزه (فقه و اصول): حوزه علمیه قم، قم، ایران.
سطح دو حوزه (فقه عمومی): حوزه علمیه قم، قم، ایران.
آشنایی با زبان‌های خارجی
عربی
انگلیسی
آلمانی
جوایز و تقدیرها
کارت هدیه و لوح سپاس از جانب رئیس دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به دلیل تلاش‌های تعلیمی و تربیتی. 1390.
تقدیرنامه از جانب معاونت آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به دلیل کسب رتبة عالی در ارزشیابی آموزشی. 1389.
نیم سکه بهار آزادی و لوح تقدیر از جانب معاونت آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان به دلیل تلاش در عرصة آموزش. 1387.
لوح تقدیر از جانب معاونت آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. 1386.
لوح سپاس از جانب رئیس مؤسسة پژوهشی انتظار نور به دلیل تلاش در تبیین و نشر معارف تشیع و فرهنگ مهدویت. آذر 1385.
لوح تقدیر از جانب رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیة قم به دلیل تولید پژوهش‌های نوآمد. 1384.
لوح سپاس از جانب معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی مشهد به دلیل سخنرانی در نخستین همایش دانشجویی زنان. 1382.
تدریس
مرکز تخصصی آخوند خراسانی (مشهد)
فلسفه‌ی اشراق: معرفت شناسی سهروردی، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی فلسفه و کلام اسلامی؛ نیسمال دوم 1395-1396.
کلام اسلامی: معاد در کلام امامیه، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی فلسفه و کلام اسلامی؛ نیسمال دوم 1395-1396.
تاریخ فرق کلامی: فرق نخستین و معتزله، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی کلام مقارن؛ نیسمال 1395-1396.
فلسفه‌ی مشاء: نمط ثالث اشارات، (3 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی فلسفه و کلام اسلامی؛ نیسمال اول 1395-1396.
منطق، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی کلام مقارن؛ نیسمال دوم 1394-1395.
روش تحقیق در کلام مقارن، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی کلام مقارن؛ نیسمال دوم 1394-1395.
روش تحقیق تخصصی، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی فلسفه و کلام اسلامی؛ نیسمال دوم 1394-1395.
منطق، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی فلسفه و کلام اسلامی؛ نیسمال دوم 1394-1395.
روش تحقیق، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی فلسفه و کلام اسلامی؛ نیسمال اول 1394-1395.
منطق، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی فلسفه و کلام اسلامی؛ نیسمال اول 1394-1395.
روش تحقیق، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی کلام مقارن؛ نیسمال اول 1394-1395.
منطق، (2 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی کلام مقارن؛ نیسمال اول 1394-1395.
زبان تخصصی، (3 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی علوم حدیث؛ نیمسال اول 1394 ـ 1395.
روش تحقیق، (3 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی فقه مقارن؛ نیمسال دوم 1393 ـ 1394.
زبان تخصصی، (3 واحد) مقطع سطح سه، رشته‌ی علوم حدیث؛ نیمسال دوم 1393 ـ 1394.
دانشگاه قرآن و حدیث (قم)
کلام جدید، (2 واحد) مقطع کارشناسی ارشد؛ نیمسال دوم 1393 ـ 1394.
کلام جدید، (2 واحد) مقطع کارشناسی ارشد؛ نیمسال دوم 1392 ـ 1393.
دانشگاه فردوسی (مشهد)
فلسفه‌ی علم، (2 واحد) مقطع کارشناسی؛ نیمسال اول 1391 ـ 1392.
فلسفه‌ی علم، (2 واحد) مقطع کارشناسی؛ نیمسال اول 1390 ـ 1391.
دانشگاه خیام (مشهد)
کلیات فلسفه، (6 واحد) مقطع کارشناسی؛ نیمسال اول 1389 ـ 1390.
دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی (مشهد)
نهایة الحکمة، سطح سه حوزه‌ی علمیه؛ نیمسال اول و دوم 1392 ـ 1393.
جریان‌ها و مسائل فرهنگی و اجتماعی، (2 واحد) دوره‌ی عالی آموزشی وعظ و خطابه؛ نیمسال اول 1392 ـ 1393.
مسائل و جریان‌های فرهنگی و اجتماعی، (2 واحد) دوره‌ی عالی مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی؛ نیمسال اول 1390 ـ 1391.
فلسفه‌ی اسلامی (دوره‌ی کامل کتاب بدایة الحکمة معادل 8 واحد) سطح دو حوزه؛ نیمسال اول و دوم 1389- 1390.
کلام جدید (2 واحد) دوره‌ی عالی فلسفه و کلام اسلامی؛ نیمسال دوم 1388 ـ 1389.
کلام جدید (2 واحد) دوره‌ی عالی فلسفه و کلام اسلامی؛ نیمسال اول 1388 ـ 1389.
فلسفه‌ی دین (2 واحد) دوره‌ی عالی فلسفه و کلام اسلامی، نیمسال اول 1382 ـ 1383.
کلام تطبیقی (2 واحد) دوره‌ی عالی فلسفه و کلام اسلامی، نیمسال اول 1381 ـ 1382.
کلام اسلامی (2 واحد) دوره‌ی عالی فلسفه و کلام اسلامی، نیمسال اول 1380 ـ 1381.
کلام اسلامی (2 واحد) دوره‌ی عالی فلسفه و کلام اسلامی، نیسمال دوم 1380 ـ 1381.
منطق صوری (2 واحد) دوره‌ی عالی فلسفه و کلام اسلامی، نیمسال اول 1379 ـ 1380.
دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان (اصفهان)
فلسفه‌ی دین، (2 واحد) معادل ارشد؛ نیمسال دوم 1386 ـ 1387.
کلام جدید، (2 واحد) معادل ارشد؛ نیمسال اول 1386 ـ 1387.
انسان جدید، دنیای جدید، (2 واحد) معادل ارشد؛ نیمسال دوم 1385 ـ 1386.
معرفت شناسی، (2 واحد) معادل ارشد؛ نیمسال اول 1385 ـ 1386.
رشته‌های فلسفی در جهان امروز، (2 واحد) معادل ارشد؛ نیمسال اول 1384 ـ 1385.
کلیات فلسفه، (2 واحد) معادل ارشد؛ نیمسال اول 1383 ـ 1384.
حوزه‌ی علمیه، مشهد
بررسی‌های اصولی (مباحث الموافقه)، 1395-1396.
بررسی‌های اصولی (مباحث الحکم)، 1394-1395.
بررسی‌های اصولی (مباحث القطع)، 1393-1394.
نهایه‌ی الحکمة: تفسیر و بررسی (ادامه‌ی مباحث)، 1393-1394.
نهایه‌ی الحکمة: تفسیر و بررسی، 1392 ـ 1393.
اصول فقه (جلد اول اصول الفقه ـ مظفر)، نیمسال اول و دوم 1384 ـ 1385.
کلام اسلامی. سطح سه حوزه. نیمسال اول 1381 ـ 1382. دارالفقاهه ثامن.
منطق جدید (درآمدی بر منطق جدید ـ ضیاء موحد)، نیمسال دوم 1380 ـ 1381.
منطق جدید (درآمدی بر منطق جدید ـ ضیاء موحد)، نیمسال اول 1380 ـ 1381.
منطق (دوره‌ی کامل المنطق ـ مظفر)، نیمسال اول و دوم 1379 ـ 1380.
اصول فقه (قطع و ظن رسائل شیخ انصاری)، نیمسال اول و دوم 1378 ـ 1379.
اصول فقه (حلقات شهید صدر)، نیمسال اول و دوم 1376 ـ 1377.
نحو (سیوطی)، نیمسال اول و دوم 1375 ـ 1376.
صرف (صرف ساده)، نیمسال اول و دوم 1374 ـ 1375.
مؤسسات و مراکز پژوهشی و فرهنگی
آشنایی با معرفت‌شناسی معاصر. مجمع عالی حکمت مشهد. نیمسال دوم.1395-1396
آشنایی با مبانی معرفت‌شناسی معاصر. مجمع عالی حکمت مشهد. 18 شهریور 1395.
انسان‌شناسی وحیانی. مرکز مهدویت خراسان رضوی. مشهد. نیمسال اول 1394- 1395.
امامت در الاهیات شیعه. مرکز مهدویت خراسان رضوی. مشهد. 16 و 17 دی‌ماه 1394، (شش جلسه).
حکمت متعالیه (مباحث نفس اسفار، جلد هشتم)[به زبان انگلیسی]. مرکز پژوهشی جامعه‌ی المصطفی العالمیه‌ی ـ مشهد. 1393 ـ 1394.
کلام جدید. نیمسال اول 1393-1394. مجمع عالی حکمت مشهد.
عرفان اسلامی (شرح بخشی ازکتاب منازل السائرین). نیمسال اول 1384 ـ 1385. مؤسسه‌ی فرهنگی ـ انتشاراتی گل آفتاب. مشهد.
کلام جدید (2 واحد)، نیمسال دوم 1381 ـ 1382. مرکز پژوهشهای کلامی. مشهد.
معرفت‌شناسی (2 واحد)، نیمسال اول 1381 ـ 1382. مرکز پژوهشهای کلامی. مشهد.
تاریخ فلسفه‌ی اسلامی (1 واحد)، تابستان 1381. مرکز پژوهشهای کلامی. مشهد.
فلسفه‌ی دین (2 واحد)، تابستان 1381. مرکز پژوهشهای کلامی. مشهد.
فلسفه‌ی اسلامی (دوره‌ی کامل کتاب بدایه‌ی الحکمه‌یمعادل 8 واحد)، نیمسال اول و دوم 1380 ـ 1381. مرکز پژوهشهای کلامی. مشهد.
تدریس و شرکت در کارگاه‌های آموزشی
دبیر علمی دومین مدرسه‌ی تابستانی کلامی امامیه: مرکز تخصصی آخوند خراسانی و انجمن کلام حوزه. مشهد ـ اول تا سوم شهریور 1395.
دبیر علمی چهارمین همایش مطالعات اسلامی در علوم انسانی. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. 13 بهمن 1390.
ارائه‌ی بحث با عنوان "استنتاج از راه بهترین تبیین." برای دانش‌پژوهان گروه آموزشی فلسفه و کلام. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. 28 دی 1390.
تدریس در سلسله کارگاه‌های سیر تفکر فلسفی در قرن بیستم (12 جلسه)، اسفند 1389 ـ بهار 1390. جهاد دانشگاهی مشهد.
ارائه‌ی بحث در کارگاه سه روزه‌ی زبان، شناخت و واقعیت با عنوان "نام‌های بی‌مصداق.". پژوهشگاه دانشهای بنیادی. تهران. 8 مهر 1388.
دبیر علمی اولین نشست فلسفی هویت فلسفه‌ی اسلامی با حضور دکتر رضا داوری اردکانی و دکتر غلامرضا اعوانی. دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. آبان 1386.
دبیر علمی دومین نشست فلسفی هویت فلسفه‌ی اسلامی با حضور دکتر محمد لگنهاوسن و استاد حسین عشاقی. دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. دی 1386.
نقد کتاب «خاستگاه تشیع و پیدایش فرقه‌های شیعی در عصر امامان» (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ قم ـ 1385)، نوشته‌ی آقای علی آقانوری. دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. مهر 1386.
تدریس در سلسله کارگاه‌های فلسفه‌ی دین (8 جلسه)، پاییز 1384. جهاد دانشگاهی مشهد.
تدریس در سلسله کارگاه‌های روش‌شناسی علوم انسانی (8 جلسه)، تابستان 1384. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
تدریس در سلسله کارگاه‌های فلسفه‌ی دین (10 جلسه)، پاییز 1383. جهاد دانشگاهی مشهد.
تدریس در کارگاه روش‌شناسی نقد اندیشه‌ها (8 جلسه)، تابستان 1383. جهاد دانشگاهی مشهد.
تدریس در طرح سراج (6 جلسه)، زمستان 1379 ـ بهار 1380. مؤسسه خدمات مشاوره‌ای، جوانان و پژوهش‌های اجتماعی آستان قدس رضوی. مشهد.
فعالیت آموزشی
طراحی دوره‌های تربیت مربی الاهیات برای کودکان
طراحی و تدوین سرفصل‌های «مقطع سطح سه معرفت‌شناسی». (1383). مرکز تخصصی آخوند خراسانی. مشهد.
عضو شورای علمی گروه آموزشی فلسفه و کلام (1389 تاکنون). دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.
مشاور معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان (1383 ـ 1386).
طراحی و مدیریت علمی «دوره‌ی عمومی فلسفه و کلام» (1383 ـ 1386). دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان.
طراحی «دوره‌ی تخصصی کلام جدید» (1380). دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.
طراحی «دوره‌ی عمومی دین‌پژوهی و کلام جدید» (1379). دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.
سخنرانی و ارائه‌ی بحث آکادمیک
سخنرانی‌های علمی و ارائه‌ی مقاله در سمینارها با دعوت رسمی
«دین، اخلاق، تجدد» مجتمع دانش‌آموختگان قرآن و حدیثدر اصفهان. 12 آذر 1395.
«اجتهاد و تقلید در عقاید» دومین مدرسه‌ی تابستانی کلامی امامیه: مرکز تخصصی آخوند خراسانی و انجمن کلام حوزه. مشهد ـ اول شهریور 1395.
«نقد نظریه‌های امامت آکادمیسین‌های معاصر» دومین مدرسه‌ی تابستانی کلامی امامیه: انجمن کلام حوزه. اصفهان ـ 26 مرداد 1395.
«فلسفه‌ی علم پوپری و امکان علوم تجربی اسلامی» مؤسسه‌ی مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام. مشهد. 9 آبان 1392.
«ترمینولوژی معاد جسمانی» مدرسه‌ی تابستانی کلامی امامیه: دانشگاه قرآن و حدیث، شهریور 1394.
«معاد جسمانی و مسأله‌ی این‌همانی» مدرسه‌ی تابستانی فلسفه‌ی دین: پژوهشکده‌ی فلسفه‌ی تحلیلی، پژوهشگاه دانشهای بنیادی. تهران. 1393.
جاندارانگاری: پژوهشکده‌ی فلسفه‌ی تحلیلی، پژوهشگاه دانشهای بنیادی. تهران. 1393.
دو جلسه با کارگروه اقتصاد: دکتر فخلعی و...
«استنتاج از راه بهترین تبیین» ارائه‌ی بحث در گروه آموزشی فلسفه و کلام. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. 28 دی 1390.
"نام‌های بی‌مصداق."ارائه‌ی بحث در کارگاه سه روزه‌ی زبان، شناخت و واقعیت. پژوهشگاه دانشهای بنیادی. تهران. 8 مهر 1388.
در جمع اساتید علوم قرآنی کشور، دانشگاه اوقاف مشهد: تابستان 1393.
“The Doctrine of the Raj’a in Twelver Shi’ism and its Similarity to the Doctrine of the Resurrection of Jesus in Christianity.” At inter-faith dialogue seminar. International Al-Mustafa University, Mashhad branch. 2013, August13.
"امکان‌سنجی علوم تجربی دینی در چارچوب فلسفه‌ی علم پوپر."در چهارمینهمایش مطالعات اسلامی در علوم انسانی. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. 13 بهمن 1390.
"جریان‌شناسی تحلیلی اسلامی‌سازی علوم انسانی در ایران." در سومینهمایش مطالعات اسلامی در علوم انسانی. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. 22 مهر 1389.
"نقد جریان روشنفکری دینی در دهه‌ی اخیر."در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. 16 دی 1388.
"جریان‌شناسی کلام جدید."در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. آبان 1388.
"نقد و بررسی نظریه‌ی قرآن محمدی عبدالکریم سروش."در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد. 7 شهریور 1387.
"کارکرد روشنفکری دینی در دو دهه‌ی اخیر." در دومینسمینار دین و مدرنیته‌ی: آسیب‌شناسی روشنفکری دینی. مؤسسه‌ی گفتگوی ادیان و حسینیه‌ی ارشاد. تهران. 15 شهریور 1386.
"ارزیابی معرفتی پروژه‌ی فکری عبدالکریم سروش." در همایش بررسی آراء دین‌شناسانه‌ی عبدالکریم سروش. (به دعوتانجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان) دانشگاه صنعتی اصفهان. اصفهان. 26 آذر 1386.
"اسلام و مدرنیته: سازگاری یا ناسازگاری؟" در سمینار دین و مدرنیته. مؤسسه‌ی گفتگوی ادیان و حسینیه‌ی ارشاد. تهران. 26 مرداد 1385.
"امکان و چگونگی دینداری در عصر عدم قطعیت."در دانشکده‌ی الهیات دانشگاه فردوسی. مشهد. 24 اردیبهشت 1385. (به دعوت سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی دانشکده‌ی الهیات).
"آموزه‌های تشیّع و حقوق بشر" در میزگردآیا اسلام شیعی با حقوق بشر سازگار است؟، جهاد دانشگاهی مشهد. دانشکده‌ی الهیات دانشگاه فردوسی. مشهد. اردیبهشت 1384.
"چرا باید در اندیشه‌ی احقاق حقوق زنان بود؟" در همایش اجتماعی برای زنان، نه زنانی برای اجتماع. جهاد دانشگاهی مشهد. دانشگاه فردوسی. مشهد. آذر 1382.

خطابه در سلسله سخنرانی‌های گروه

نظریه‌ی تقوم و مقایسه‌ی آن با هایلومورفیسم. پژوهشکده‌ی فلسفه‌ی تحلیلی، پژوهشگاه دانشهای بنیادی. تهران. 15 آذر 1389.
علیّت درونم‌اند. پژوهشکده‌ی فلسفه‌ی تحلیلی، پژوهشگاه دانشهای بنیادی. تهران. 22 اسفند 1390.

سخنرانی‌های علمی در مجامع دانشجویی

چرا خداناباوری ناموجّه است؟. مشهد، 1389.
دین داری به مثابه‌ی شیوه‌ی زیستن. مشهد، 1390.

سردبیری و فعالیت‌های ویرایشی

سردبیری و ویراستاری مجله‌ی تخصصی اخلاق. ش 9-10. دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. اصفهان.
ویراستاری درس‌گفتارهای دکتر عباس منوچهری: روش‌شناسی علوم انسانی. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.
ویراستاری درس‌گفتارهای دکتر محمدرضا ریخته‌گران: فلسفه‌ی معاصر. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.
ویراستاری درس‌گفتارهای آقای مصطفی ملکیان: جریان‌شناسی فرهنگی معاصر. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.
ویراستاری درس‌گفتارهای آقای محمد مجتهد شبستری: الهیات جدید مسیحی. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.

فعالیت‌های پژوهشی

عضو شورای علمی گروه پژوهشی فلسفه و کلام. (1384 تاکنون) دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.
مدیر کلان پروژه‌ی نفس. (1386) پژوهشکده‌ی فلسفه و کلام. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. قم.
عضو شورای علمی گروه پژوهشی دین‌پژوهی. (1383) دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.

سوابق اجرایی و مدیریتی

مدیر گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی (مرداد 1394 تاکنون). مرکز تخصصی آخوند خراسانی. مشهد.
معاونت «گروه آموزشی فلسفه و کلام» (1378 ـ 1379). دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.
مدیر بخش طرح و برنامه‌ی معاونت پژوهش (1379 ـ 1380). دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.
تأسیس و مدیریت «گروه آموزشی دین‌پژوهی و کلام جدید»(1379 ـ 1381). دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. مشهد.
عضو هیأت مؤسس و مدیر «دانشنامه‌ی جوان مسلمان» (1379 ـ 1381). مشهد.
عضو هیأت مؤسس و مدیر «مرکز پژوهشهای کلامی» (1380 ـ 1382). مشهد.

آثار و تألیفات

کتاب

مسأله‌ی نفس و بدن: دیدگاه صدرایی و دوگانه‌انگاری دکارتی. قم: مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی ص. 1395.
پدیدارشناسی رویکرد عوامانه به واقعه‌یعاشورا. تهران: اداره کل پژوهشهای سیما. 1380.
معاد جسمانی و مسأله‌ی این‌همانی. قم: مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی ص. در دست انتشار.
کتاب‌شناخت علوم عقلی اسلامی. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. (تحویل‌شده در 1391).
جریان‌شناسی مباحث کلام جدید در ایران (دوره‌ی دوم). قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. (تحویل‌شده در 1391).
جریان‌شناسی مباحث کلام جدید در ایران (دوره‌ی سوم). قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. (تحویل‌شده در 1391).
نفس و بدن در ابن‌سینا و ملاصدرا. تهران: پژوهشکده علوم شناختی. در دست انجام.
تقلید به منزله‌ی منبع معرفت. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. در دست انجام.

مقاله

"عقلانیت و دین‌داری: دفاع از سازگاری."فصلنامه‌ی علمیپژوهشی تحقیقات کلامی. سال سوم، شماره‌ی نهم، تابستان 1394. صص 7-15. قم: انجمن کلام اسلامی حوزه.
"استنتاج امر مشاهده‌نشده از امر مشاهده‌شده: استقراء، قیاسیا استنتاج از راه بهترین تبیین؟" فصلنامه‌ی علمی پژوهشی روش‌شناسی علوم انسانی. سال 17، شماره‌ی 70، بهار 1391. صص 79-102. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
"بررسی استدلال‌های دیوید هیوم علیه عقل‌گرایی اخلاقی ِ ساموئل کلارک." فصلنامه‌ی علمی پژوهشی پژوهشهای اخلاقی. سال اول، شماره‌ی سوم، بهار 1390. صص. 49-76. قم: دانشگاه قم.
"ماهیت زبان دینی." در دست بررسی.
"بررسی دو روایت ناواقع‌گرایانه از علیت عدمی: روایت دیویدسونی و روایت فرایندگرایانه." در دست بررسی.
"مشکل نامهای تهی برای میل‌گرایی و راه حل گزاره‌های رخنه‌دار به روایت دیوید براون." در دست بررسی.
"زبان دینی: مرور معماها و راه حل‌ها."در دست بررسی.
"دفاع از کریپکی: نظریه‌ی ارجاع مستقیم در باب اسماء انواع طبیعی." در دست بررسی.
"ابوالخطاب، محمدبن ابی‌زینب." در دست انتشار در دانشنامه جهان اسلام. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران.
"خیاط، ابوالحسین." در دانشنامه جهان اسلام. جلد 16. (صص 548-551) غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1390. (2011)
"خلق و امر (در عرفان)." در دانشنامه جهان اسلام. جلد 16. (صص 45-46) غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1390. (2011)
"حلولیه." در دانشنامه جهان اسلام. جلد 14. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1389.
"حلول و اتحاد." در دانشنامه جهان اسلام. جلد 14. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1389.
"حکمت (در قرآن و حدیث)." در دانشنامه جهان اسلام. جلد 13. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1388.
"جمل العلم و العمل." در دانشنامه جهان اسلام. جلد 10. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1385.
"جعدبن درهم." در دانشنامه جهان اسلام. جلد 10. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1385.
"ثواب و عقاب (در قرآن و تفسیر، حدیث، کلام، اصول فقه و فقه، فلسفه و عرفان)." در دانشنامه جهان اسلام. جلد 9. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1384.
"تولید." در دانشنامه جهان اسلام. جلد 8. غلامعلی حداد عادل (سرویراستار). تهران. 1383.
"پوپر، پایا و تئوری‌های علمی ایدئولوژیک؛ گزاره‌های مشاهدتی ِایدئولوژیک چگونه می‌توانند ایدئولوژیِ اشراب‌شده در نظریات علمی را تخلیه کنند؟"(ادامه‌ی بحث با دکتر علی پایا)، در سایت دین‌آنلاین، 26/12/2014 - دی‌ماه 1393.
"آیا پایا راه خود را از پوپر جدا می‌کند؟". در مجله‌ی باور فلسفی. ش 3. شهریور 1392.
"چرا پوپری‌ها نمی‌توانند از پذیرش امکان علوم تجربی اسلامی شانه خالی کنند؟". در مجله‌ی باور فلسفی. ش 2. خرداد 1392.
"زبان دینی: بازخوانی موضوع." در جستارهایی در کلام جدید. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. در دست انتشار.
"رابطه‌ی اخلاق و سیاست از دیدگاه ابن‌سینا." در مجله‌ی تخصصی اخلاق. ش 9-10. صص 203-221. اصفهان: دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. 1386.
"تحلیل فلسفی مفهوم انتظار." در مجموعه مقالات هشتمین گفتمان مهدویت. جلد 1. مؤسسه‌ی پژوهشی انتظار نور (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه‌ی قم). قم. 1386.
"یاد ایام." در صدرای زمان: یادنامه‌ی حکیم متأله سید جلال‌الدین آشتیانی. به کوشش معاونت پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. 1384. مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
"آیا میرزا مهدی اصفهانی اکیژنالیست است؟ (بحثی تطبیقی در فلسفه‌ی نفس میرزای اصفهانی)" در خردنامه همشهری، 30 اردیبهشت 1383. تجدیدچاپ شده درنگاهی به مکتب تفکیک، صص. 151-160. به کوشش سیدباقر عبداللهی و علی پورمحمدی. تهران: انتشارات همشهری، بهار 1384.
"ترمینولوژی جریان‌شناسی فرهنگی." در مجله‌ی حوزه. ش 119. آذر و دی 1382. صص 9-62. قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه‌ی قم. 1382.
"جایگاه درایه‌یالحدیث و رجال‌الحدیث در فرایند استنباط." در مجله‌ی نگاه حوزه. ش 65-68. صص 266-271. مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. 1379.
"نگاهی به جوان در تراث دینی." در مجله‌ی نگاه حوزه. ش 49-50. صص 68-71. مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. 1378.
"سهم زنان در تذکره‌یالاولیاء و نفحات‌الانس." در مجله‌ی نگاه حوزه. ش 43-44. صص 16-17. مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. 1379.
"نقد و بررسی «درآمدی بر هرمنوتیک» (احمد واعظی)."در مجله‌ی نگاه حوزه. ش 90-93. صص 227-231. مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی. اسفند 1381.
"دو جریان تفکیکی." در روزنامه‌ی همشهری. شماره‌ی 2981، 27 بهمن 1381.
"تأملاتی در باب حقوق بشر دینی." در روزنامه‌ی شرق. شماره‌ی 19، 25 شهریور 1382.
"سرمقاله." در مجله‌ی تخصصی اخلاق. ش 9-10. صص 203-221. اصفهان: دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان. 1386.

راهنمایی و مشاوره‌ی رساله‌های علمی

استاد راهنما رساله سطح سه با عنوان: بررسی دفاعیه آلوین پلنتینگا در مسأله منطقی شر. مهدی سرو چراغی. مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان. 1394
استاد راهنما رساله سطح سه با عنوان: مشروعیت تقنین در اندیشه شیخ فضل الله نوری، امام خمینی و سید محمد باقر صدر. محمد وظیفه‌مندرودپشتی. مشهد ـ مرکز تخصصی آخوند خراسانی. 1395
مشاوره‌ی رساله‌ی دکتری با عنوان: بررسی استدلال‌های ملاصدرا بر تجرد نفس از منظر فلسفه‌ی تحلیلی. محمد سادات منصوری. پژوهشکده‌ی علوم شناختی.

صوت