قالب وردپرسافزونه وردپرسقالب فروشگاهی وردپرسقالب وردپرسقالب صحیفه
دکتر شریف لک زایی

دکتر شریف لک زایی

دانشیار گروه فلسفه سیاسی
تحصیلات، مدارج و دوره‌هاي آموزشی
دیپلم: ادبیات و علوم انسانی، قم، ایران، 1375.
کارشناسی: علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایران، 1379.
کارشناسی ارشد: علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم (ع). قم، ایران، 1381.
دکتری: علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1391.
حوزه علمیه: ادبیات، فقه، تفسیر، کلام، اصول فقه و فلسفه. قم، ایران، 1368 - 1379.
حوزه علمیه: خارج فقه و اصول. قم، ایران، از 1378.
برخی از آثار علمی ایشان:
درآمدی بر اندیشه سیاسی امام موسی صدر، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،
فلسفه سیاسی صدرالمتألهین، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1395.
آزادی و دانش، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389.
آزادی، چلچراغ حکمت، دفتر بیست و ششم، تهران، کانون اندیشه جوان، 1389.
آزادی سیاسی در اندیشه آیت الله مطهری و آیت الله بهشتی، چاپ اول، قم، بوستان کتاب، 1381.
بررسی تطبیقی نظریه‌های ولایت فقیه، چاپ اول، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385.
توزیع و مهار قدرت در نظریه ولایت فقیه، چاپ اول، تهران، کانون اندیشه جوان، 1385.
سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (چکیده نشست‌ها و مقاله‌ها)، به اهتمام، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1387.
سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (دفتر اول: نشست‌ها و گفتگوها)، به اهتمام، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1387.
سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (دفتر دوم: نشست‌ها و گفتگوها)، به اهتمام، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1390.
سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (دفتر سوم: نشست‌ها و گفتگوها)، به اهتمام، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1391.
سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (مجموعه مقالات)، جلد اول، به اهتمام، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1388.
سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (مجموعه مقالات)، جلد دوم، به اهتمام، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389.
سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (مجموعه مقالات)، جلد سوم، به اهتمام، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1390.

صوت