آیین اختتامیه همایش ملی معنویت و علوم اسلامی

🔹گزارش پنل های تخصصی توسط دبیر علمی همایش دکتر  محمدجوادرودگر

زمان: پنج شنبه 1400/8/27 

مجری: پژوهشکده اخلاق و معنویت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی