📒اصول ارگونومی در محیط کتابخانه 01

▪️(بررسی صدمات اسکلتی عضلانی مرتبط با کار پژوهش و آنالیز وضعیتهای بدنی، زمان های استراحت و مدت انجام کارو…)

🎙ارائه دهنده : دکتر خلیل جودی (فیزیوتراپ)

📆زمان: شنبه 1402٫08٫27

🗒مکان: قم، پردیسان پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، طبقه همکف، تالار امام حسین (ع)

😍🌀مجری: اداره کتابخانه ها و اسناد و مرکز همکاری های علمی و بین الملل پژوهشگاه