🗒برنامه ماجرا

📒موضوع: امام حسن عسکری ع و مدیریت بحران ها

✍️سردبیر: حجت الاسلام حمید سبحانی صدر

🎙کارشناس حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید رضا مطهری

📆زمان: سه شنبه 2 آبان ماه 1402

🗒مکان: شبکه چهار سیمای جمهوری اسلامی