حسینیه مجازی پژوهشکده اسلام تمدنی

⬅️موضوع: امام حسین(ع) و جهان امروز در رویکردی تمدنی جلسه اول

👤سخنران: دکتر سید علیرضا واسعی

⏰زمان:چهارشنبه بیست و هفتم مرداد ماه 1400 مصادف با نهم محرم 1443ه.ق