✨ انسان و سرنوشت (چالش علیت و اختیار)

🔸 نشست ششم (جلسه اول)

🎙استاد سبحانی، استاد زمانی

🏢مرکز تحقیقات اسلامی، مشهد مقدس، آیت الله شیرازی ۱۶

⏱تاریخ: شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱