بازخوانی نگاه تمدنی انقلاب_اسلامی به آرمان‌ها به بهانه فرارسیدن ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی

با حضور:
حجت الاسلام سید_عباس_نبوی عضو شورای راهبردی طراحی الگوی پیشرفت و رییس مؤسسه تمدن و توسعه اسلامی

مهمان:
دکتر شریف_لک_زایی دانشیار گروه فلسفه سیاسی و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

برنامه دوازدهم: چهارشنبه ۲۲ بهمن انقلاب اسلامی و تحقق آرمان آزادی

•ایده و هدف انقلاب اسلامی از بیان شعار و آرمان آزادی چه بوده و تفاوت آن با مفهوم آزادی در تمدن غرب چیست؟

•این ایده و آرمان با توجه به برخی محدودیتها و نقض شدن برخی آزادیهای فردی و اجتماعی و سیاسی، تا کنون به چه میزان محقق گردیده است؟

•موانع و مشکلات پیش روی تحقق این آرمان در شرایط کنونی چیست؟

•با توجه به ارزشی که انقلاب اسلامی برای انواع آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادیهای فردی، اجتماعی و سیاسی قائل است، انقلاب اسلامی برای حفظ و پاسداشت هر چه بیشتر از حریم آزادی، چه سیاست و راهبردی را باید در پیش بگیرد؟