✅بایسته های قرآنی در اخلاق رسانه

⬅️با حضور اسانید:

👤استاد علمی حسینی عضو هیأت علمی دانشگاه باقر العلوم علیه السلام

👤دکتر سید مصطفی احمد زاده استاد یار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

⏰زمان: پنج شنبه 18 شهریور ماه 1400 ساعت 20 تا 20:29

⬅️مکان: لایو اینستا گرام
🌐https://www.instagram.com/dr.sm.ahmadzadeh/