سلسله نشستهای علمی
تئوری انقلاب اسلامی و تحولات اخیر در جهان اسلام

اساتید:
آقای دکتر مصطفی ملکوتیان و  فاضل ارجمند نجفعلی میرزایی

دبیر علمی: حجت الاسلام علی اصغر نصرتی

زمان پنجشنبه ۹۳٫۹٫۶ 

مکان: قم، ابتدای خیابان معلم مرکز همایشهای دفتر تبلیغات-سالن کنفرانس

مجری: اداره همکاریهای علمی و پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی