برنامه پرسمان انقلاب اسلامی رادیو معارف

تفاوت ها و اشتراکات آمریکای بایدن و ترامپ

پاسخ به پرسش های سیاسی در  حوزه انقلاب اسلامی

کارشناس برنامه: حجه الاسلام و المسلمین استاد نجف لک زایی

تهیه کننده: اکبر طالبی نیا