تفسیر_قرآن امام موسی صدر سال دوم جلسه هیجدهم

⏰زمان: شنبه 1400/2/11

👤ارائه دهنده: دکتر شریف لک زایی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی


یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۰
هجدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲
این نوبت سوره عادیات مورد بحث قرار گرفت. اهم مباحث این سوره از این قرار است:
. تاملی در شان نزول و معنای آیات
. روش های بیانی کلامی قوی برای تاثیر بر مردم
. تبیین ابعاد مختلف عبادات از جمله جهاد و…
. دین و مستله بلند پروازی و خواسته های آدمی و حل منازعات از منظر دین