گرامی داشت هفته پژوهش و نهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی ( آذر ماه 1402)

🌀 جشنواره پژوهش، توسعه منابع انسانی

🔹 تلاوت قرآم کریم و سرود جمهوری اسلامی ایران | ساعت: 10 تا 10:05

🔹 آغاز برنامه و خوشامدگویی مجری 😐 ساعت: 10:05 تا 10:10

🔹 سخنرانی جناب آقای دکتر کریم ابراهیمی

👤(معاون محترم منابع انسانی و پشتیبانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) ساعت: 10:10 تا 10:30

📝 پیرامون: تبیین برنامه های معاونت منابع انسانی و پشتیبانی در راستای پژوهش

🔹 سخنرانی جناب آقای دکتر احسان رحیمی

👤(رئیس گروه برنامه ریزی راهبردی مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی دفتر) | ساعت: 10:30 تا 11

📝 پیرامون: حکمرانی منابع انسانی از دیدگاه آموزه های اسلامی

🔹تقدیر از کارکنان پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی | ساعت:11 تا 11:50

❇️ تقدیر از بازنشستگان پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در سال 1402

❇️ تقدیر از کارشناسان برتر پژوهشگاه

❇️ تقدیر از مسؤلان دفاتر برتر پژوهشگاه

❇️ تقدیر از نیروهای پشتیبانی پژوهشگاه

📆 زمان: 27 آذر 1402| ساعت: 10 تا 12