جلسه نقد دو اثر مرحوم دکتر داوود فیرحی

روش شناسی دانش سیاسی در تمدن اسلامی و نظام سیاسی و دولت در اسلام

اساتید ارائه دهنده:

حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لک زایی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد رضا یزدانی مقدم

حجت الاسلام و المسلمین دکتر علامرضا بهروزی لک

دبیر جلسه: دکتر رجبعلی اسفندیار

زمان: سه شنبه 18 آبان ماه 1400

مجری: پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی