کنفرانس علمی سیاستگذاری عمومی و حکمرانی اسلامی ( ارائه مقالات)

عنوان مقاله:حکمرانی خوب و الزامات سازه های شفافیت (با تاکید بر اسناد فرادستی جمهوری اسلامی ایران)

👤ارائه دهنده: آقای دکتر علیرضا زهیری،

📒 ناقد آقای دکتر محمد تقي آل غفور

⬅️ رئیس کمیسیون: حجت الاسلام والمسلمین دکتر نجف لک زایی

📒دبیر کمیسیون: آقای دکتر مختار شیخ حسینی

⏰ زمان برگزاری کمیسیون: سه شنبه 7 دی ماه 1400 ساعت 7:45 الی ۱2

⬅️مکان برگزاری کمیسیون: قم، پردیسان، انتهای بلوار دانشگاه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ، تالار شهید سلیمانی

⬅️مجری: مجمع عالی علوم انسانی اسلامی با همکاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی