سلسله نشست های علمی ( صد و چهل و ششمین نشست)

📒حکمرانی در قرآن از منظر امام موسی صدر

👤ارائه دهنده: جناب آقای دکتر شریف لک زایی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

⬅️دبیر علمی : جناب آقای دکتر سید سجاد آل غفور

📅زمان: شنبه 21 خرداد ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۴۵ الی ۱۵

📒مجری: پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و مرکز همکاری های علمی و بین الملل