سلسله نشست های علمی حکمرانی در قرآن ( صد و یازدهمین نشست)

موضوع: حکمرانی و مسئله قدرت در قرآن

👤ارائه دهنده: حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا لک زایی

👤دبیر علمی: جناب آقای دکتر سجاد آل غفور

⏰زمان: شنبه 1400/11/2 ساعت 12:45 الی 14

🔷مجری: پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و مرکز همکاری های علمی و بین الملل