📒نشست علمی درآمدی بر مسائل الهیاتی حکمرانی در ایران

⬅️نشست نهم

🎙ارائه دهنده: حجت الاسلام استاد محمد تقی سبحانی

📒دبیر علمی: دکتر محمد پزشگی

📅زمان: چهارشنبه 1402/09/08

📁مکان: قم؛ پردیسان،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،طبقه دوم، تالار کوثر

🗒مجری: پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و مرکز همکاری های علمی و بین الملل