✅درسگفتار بررسی تاریخی دوره آل بویه جلسه اول

💠استاد: دکتر سید حسین فلاح زاده عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

💠زمان: چهارشنبه 1400/8/26

⬅️مجری: شبکه چهار سیما

تعداد جلسات:5