درسگفتار توحید از منظر وحی،فلسفه و عرفان جلسه هشتم

 برگزارکننده: مشهد: دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی

ارائه دهنده: دکتر رضا برنجکار

تعداد جلسات: 8