سلسله دروس پژوهش‌های تطبیقی
سرشت جهان و سرنوشت انسان؛ از منظر وحی، فلسفه و عرفان
سرشت جهان و سرنوشت انسان دو موضوعی است که در بیشتر مکاتب اعم از بشری و الهی راجع به آن بحث شده است. در باب سرشت جهان می‌توان پرسش‌های بسیاری پیرامون آنچه در هستی وجود دارد مطرح نمود.

پرسش‌هایی همچون: هستی چگونه شکل گرفته و تحول می‌یابد؟ عاقبت نظام عالم به کجا خواهد انجامید؟ نقش عمل انسان و اراده، تقدیر و مشیت خداوند در این عالم چیست؟

در باب سرنوشت انسان نیز می‌توان پرسش‌های بسیاری را مطرح نمود. پرسش‌هایی همچون: انسان کیست؟ چگونه عمل می‌کند؟ افعال خود را بر پایه کدامین مبادی انتخاب می‌کند؟ سرنوشت خود را چگونه رغم می‌زند؟ آنچه به‌عنوان ثمره به انسان می‌رسد محصول چیست؟ جایگاه انسان در هستی کجاست؟ وظیفه او چیست؟ و …

در سلسله نشست‌های اعتقادی پیشِ‌رو‌، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدتقی سبحانی به این موضوع و پرسش‌هایی که در ذیل آن مطرح می‌شوند خواهد پرداخت.

هدف اصلی در این 8 جلسه، ارائه پاسخ هر یک از دانش‌های وحی، عرفان و فلسفه به این پرسش‌ها و مقایسه میان آنها است.