✨شرح تجرید الاعتقاد (کشف المراد)

🎙دکتر محمد تقی سبحانی

📀جلسه 19

💎مخاطب: سطح سه حوزه/ کارشناسی ارشد

⏱تاریخ:شنبه 1399/3/24