درسگفتار فقه سیاسی “ترم دوم” جلسه  بیستم

👤مدرس: استاد نجف لک زایی

امنیت در اندیشه آیت الله نائینی

📒مخاطبان: دانشجویان رشته علوم سیاسی-درس فقه سیاسی مقطع کارشناسی ارشد

⏰زمان: جهارشنبه 8  تیر ماه 1401

🔶مکان: دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام