سلسله جلسات قواعد کلامی
درسگفتار قواعد کلامی عدل الهی؛ قاعده حسن و قبح جلسه پانزدهم

 برگزارکننده: انجمن کلام اسلامی حوزه‌ علمیه

ارائه دهنده: دکتر رضا برنجکار

تعداد جلسات: 17