درسگفتار مدرسه کلامی کوفه جلسه اول

موضوع: بررسی تاریخ دوره های کلام شیعه

تعداد درس ها: 52 جلسه

سطح مهارت: تخصصی

ارائه دهنده: حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد تقی سبحانی

برگزار کننده: انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه قم

زمان: 1387/11/19

مطالعه و بررسی دقیق تاریخ کلام امامیه و سیر تحولات و تطورات اندیشه های کلامی متکلمان بزرگ، قدمی مهم در مسیر بازسازی و بازخوانی کلام امامیه برای این روزگار است. عدم شناخت کافی نسبت به اندیشه متکلمان متقدم امامیه، گاه موجب کج فهمی میراث حدیثی-کلامی ایشان و تفسیر آن میراث بر اساس مبانی فلسفی یا کلامی متاخر است. پژوهش های رایج تاریخ کلام، معمولا کلام امامیه را از بغداد و محفل کلامی شیخ مفید، سید مرتضی علم الهدی و شیخ طوسی رضوان الله علیهم اجمعین آغاز می کنند، حال آنکه متکلمان امامیه از دوره حضور اهل البیت علیهم السلام فعالیت های جدی و نقشی مهم در شکل گیری تفکر پس از خود داشته اند.

مراد از مدرسه کلامی کوفه، گروهی از متکلمان و محدث-متکلمان امامی است که از اواخر قرن نخست هجری تا میانه قرن سوم در محدوده شهر کوفه فعالیت داشته اند. از جمله این افراد می توان به هشام بن الحکم و هشام بن سالم، زراره بن اعین و دیگر اصحاب اهل البیت در کوفه اشاره کرد.

نکته مهمی که شناخت کلام امامیه در کوفه را به یکی از بایسته های پژوهشی تبدیل می کند،‌ ارتباط مستقیم متکلمان این مدرسه با اهل البیت و عدم اختلاط کلام امامیه در این دوره با کلام معتزلی است.

مخاطبان دوره حاضر، پژوهشگاران تاریخ اندیشه امامیه، دانشجویان رشته های فلسفه و کلام و همه کسانی هستند که به تحولات تاریخی اندیشه کلامی امامیه علاقه دارند.