درس گفتار اندیشه سیاسی ملاصدرا جلسه اول

 ارائه دهنده: دکتر شریف لک زایی دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

تعدادجلسات: 2

مخاطبان: دانشجویان و طلاب  رشته علوم سیاسی

 زمان: جمعه 1400/09/12

مکان: تهران: پژهشکده فرهنگ و هنر اسلامی