در محضر نهج البلاغه-  جلسه بیست و  هشتم

💠خطبه 24 

⬅️ مخاطبان: علاقمندان به مباحث نهج البلاغه  با رویکرد راهبردی

👤ارائه دهنده:استاد نجف لک زایی

⏰تاریخ انتشار:   پنج شنبه  14  اردیبهشت  ماه 1402

عناوین مهم بحث

*راهبرد قاطعیت در دفاع از حق و عدل *راهبرد مبارزه با مخالفان حق و فرورفتگان در فساد *نفی راهبرد سازش و سستی *نفی ادهان و ایهان * ارکان نجات و پیروزی مردم *راهبرد تقوی *راهبرد فرار از خدا به خدا *راهبرد حرکت در نهج و صراط مستقیم *راهبرد اقامه دین و انجام تکالیف الهی *دستاوردهای حرکت برای خدا *فلاح و نجات اخروی پیروزی دنیوی به شکل مشروط *اجل و عاجل *حق گرایی *حق و باطل *نفی افراط و تفریط *راهبرد اعتدال و وقت شناسی *عقبانگری*

٢٤ ـ ومن خطبة له عليه السّلام
ولعمرى ما علىّ من قتال من خالف الحقّ ، وخابط الغىّ ، من إدهان ولا إيهان فاتّقوا اللّه عباد اللّه ، وامضوا فى الّذى نهجه لكم ، وقوموا بما عصبه بكم . فعلىّ ضامن لفلجكم آجلا ، إن لم تمنحوه عاجلا