🔷نشست علمی دولت در قرآن با رویکرد فلسفه سیاسی ( جلسه ششم)

💠ارائه دهنده: استاد نجف لک زایی

🔷با حضور اساتید مطرح در حوزه علوم سیاسی

مجری: گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی