دین از سیاست جدا نیست یعنی چه؟

برنامه پرسمان انقلاب اسلامی رادیو معارف

پاسخ به پرسش های سیاسی در  حوزه انقلاب اسلامی

کارشناس برنامه: حجه الاسلام و المسلمین استاد نجف لک زایی

تهیه کننده: اکبر طالبی نیا