اولین پیش نشست همایش مقاومت اسلامی از نگاه قرآن 

روش های مقاومت در برابر راهبرد آمریکا در منطقه غرب آسیا

ارائه دهنده: جناب آقای دکتر درویش، حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق یوسفی مقدم 

دبیر علمی جلسه:حجت الاسلام و المسمین دکتر محمدعلی محمدی 

زمان: پنج شنبه 2 خرداد ماه 1398 ساعت 10 الی 12

مکان: قم،ابتدای خیابان معلم،مرکز همایش های غدیر ،سال ولایت 

مجری: پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و مرکز همکاری های علمی و بین الملل