فایل صوتی سلسله جلسات شواهد الربوبیة با رویکرد فلسفه اجتماعی

🎙 دکتر سید مهدی  امامی جمعه

جلسه اول
📆 ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

📚 موضوع: توضیح روش تدریس- نگاهی کلان به مباحث علم النفس شواهد الربوبیه