سلسله نشست های علمی قرآن و انتخابات

⬅️نشست چهارم: قرآن و شاخص های مدیر اصلح

👤ارائه دهنده: حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق یوسفی مقدم

👤دبیر علمی: جناب آقای مرتضی غرسبان

⏰زمان: چهارشنبه 1400/03/19ساعت 11 الی 13

⬅️برگزار کننده: پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن