سلسله نشست های علمی قرآن و انتخابات

⬅️نشست دوم: قرآن و ضرورت شرکت در انتخابات

👤ارائه دهنده: حجت الاسلام والمسلمین عیسی عیسی زاده

👤دبیر علمی: جناب آقای مرتضی غرسبان

⏰زمان: دوشنبه 1400/03/17ساعت 11 الی 13

⬅️برگزار کننده: پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن