سلسله نشست های علمی فقه سیاسی

نشست ششم :. حکمت عملی در حکمت متعالیه

ارائه دهنده: حجت الاسلام و المسلمین احمد مبلغی

زمان: چهارشنبه 17  آذر  ماه  1400

مکان: قم-چهار راه شهداء – سالن مرکز همایش های غدیر دفتر تبلیغات اسلامی 

مجری: پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و مرکز همکاری های علمی و بین الملل