🔸سلسله نشست های نسبت علم با الهیات و فلسفه

🔴 نشست هشتم: «چیستی حیات و چگونگی پیدایش آن»

🎙با حضور حجج اسلام آقایان:

دکترمحمدمهدی‌گرجیان

دکترمحمدجواداصغری

دکترنیمانریمانی

📅زمان: چهارشنبه 1402/09/08

⏰ساعت: 15-17

🏢مکان: قم، چهار راه شهداء، ابتدای خیابان معلم، سالن الغدیر (جنب بوستان کتاب)، طبقه منفی2