🌀سلسله کارگاه های تراث سیاسی اسلامی (دوره سوم) 01

📋به مناسبت روز بزرگداشت صدرالمتالهین

✅فلسفه، سیاست و عرفان

📒موضوع و ارائه دهنده:

فلسفه عرفان سیاسی
🎙حجت الاسلام دکتر بهرام دلیر
🎙استادیار گروه عرفان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

📒دبیر علمی :دکتر شریف لک زایی

📆زمان: پنجشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۲، از ساعت ۸ الی ۱۲

📋مکان: قم ،پردیسان، انتهای بلوار دانشگاه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

🗒مجری : پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی با همکاری پژوهشکده الهیات و خانواده