✅سلسله نشست های راهبردی تمدنی 5

❇️سیاستگذاری فرهنگی سکولار در کشورهای اسلامی

🔰استاد نشست: دکتر عباس مهرگان،عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

⏹دبیر علمی: دکتر مهدی مولایی

❇️زمان: چهارشنبه 8 آبان 1398 ساعت 7 الی 9:30

🔵مکان: قم ابتدای خیابان معلم- مرکز همایش های غدیر- سالن کنفرانس