شبهه دور در انتخاب رهبري
بعضي ها شبهه افکني مي کنند مجلس خبرگان را شوراي نگهبان تائيد مي کند و بيشتر نفرات شوراي نگهبان را رهبري تعيين مي کند. آيا اين مطلب باعث يک حلقه بسته نمي شود؟

پاسخ به پرسش های سیاسی  در حوزه انقلاب اسلامی

توسط حجه الاسلام و المسلمین استاد نجف لک زایی

برنامه پرسمان انلاب اسلامی رادیو معارف

زمان:۱۳۹۸/۰۹/۲۰