هم اندیشی: ظرفیت های حکمت متعالیه جهت تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سیاسی

سخنران علمی:

 حجت الاسلام دکتر احمد واعظی

نشست علمی با حضور اساتید:

دکتر علیرضا صدرا- حجت الاسلام دکتر نجف لک زایی

دبیر علمی: دکتر عبدالمجید مبلغی

زمان: پنج شنبه 1394/2/24

مکان: قم، ابتدای خیابان معلم،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،سالن همایش