سلسله نشستهای علمی 

عاشورا پژوهی در غرب 

اساتید: جناب آقای دکتر محمد لگنهاوزن  و حجت الاسلام حبیب الله بابایی

دبیر علمی: حجت الاسلام سیدقاسم رزاقی موسوی

زمان: پنجشنبه ۹۳٫۱۱٫۱۶ ساعت ۹:۴۵

مکان: قم، ابتدای خیابان معلم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی-سالن همایش

مجری: اداره همکاریهای علمی و پژوهشی و پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت(ع)