کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی

فقه سیاسی و نظریه‌پردازی در حوزه آزادی و مشارکت سیاسی (ذیل پروژه)

ارائه دهنده: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدکاظم سیدباقری

ناقد: جناب آقای دکتر شریف لک‌زایی

دبیر علمی:حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر هادی جلالی‌اصل

زمان: پنجشنبه 1398/11/17

مکان:پردیسان- دانشگاه باقر العلوم، طبقه دوم،پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی

مجری:پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و مرکز همکاری های علمی و بین الملل