پیش نشست چهارمین کنفرانس بین المللی فقه و قانون

مبانی حکمرانی مقاومت در قرآن کریم

ارائه دهنده:

حجت الاسلام و المسلمین استاد نجف لک زایی

سه شنبه 7 آذر ماه 1402