✅ کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی ( ذیل همایش حکمت سیاسی متعالیه)

⬅️ملت سالاری در حکمت متعالیه و عرفان

👤ارائه دهنده: حجت الاسلام دکتر بهرام دلیر

👤ناقد: جناب آقای دکترسید صادق حقیقت

👤دبیرعلمی: جناب آقای دکتر سیدجواد میرخلیلی

⏰زمان: یک شنبه 18 مهر 1400 از ساعت 19 الی 21

⬅️مجری: پژوهشکده علوم و اندیشه ، انجمن مطالعات سیاسی حوزه و مرکز همکاری های علمی و بین الملل