سلسله نشست های علمی:رویکردهای مختلف در تفسیر سیاسی قرآن کریم

اساتید:

حجت الاسلام عبدالکریم بهجت پور

حجت الاسلام دکتر غلامرضا بهروزی لک

دبیر علمی: حجت الاسلام محمد علی قاسمی

زمان: پنجشنبه 1394/2/17

مکان: قم، ابتدای خیابان معلم،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،سالن همایش

مجری: پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و اداره همکاری های علمی و پژوهشی