💽 نشست نقش مطالعات تاریخ کلام در افق آینده تمدن شیعی

🎙 استاد حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی سبحانی

🏘 پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی