نشست گفتمان معرفت: حجیت کشف و شهود از منظر عقل و عرفان «۱»

🎤اساتید: حجج اسلام والمسلمین سبحانی و زمانی

📅سه‌شنبه ۷ اردیبهشت ساعت ۲۲

🏢مرکز تحقیقات اسلامی مشهد مقدس