🎙 نقد کتاب “انقلاب جنسی و نهضت خودمهارگری در غرب”

✳️ ارائه دهنده: حجت الاسلام دکتر محمد زارعی “عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه”

✳️ ناقد: حجت الاسلام دکتر حمید رفیعی‌هنر”عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی”

✳️ دبیر علمی: حجت الاسلام دکتر عباس آینه چی” عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده

زمان:  شنبه 19 آذر ماه 1401

مجری: پژوهشکده زن و خانواده