سلسله نشست های علمی 

نقش معرفتی هبوط به زمین تحکیم رابطه انسان با خدا در پاسخ به مسئله شر از نگاه قرآن 

ارائه دهنده :حجت الاسلام دکتر محمدعلی مبینی

 ناقدان: جناب آقای دکتر محمد لگنهاوزن جناب آقای دکتر محمد سعیدی مهر

دبیر علمی: حجت الاسلام مصطفی آزادیان 

زمان پنجشنبه ۹۳٫۱۰٫۱۱ 

مکان: قم، ابتدای خیابان معلم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی-سالن همایش 

مجری:اداره همکاری های علمی و پژوهشی و پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی