📁اولین سالگرد درگذشت مرحوم دکتر علیرضا صدرا

🗒هم‌اندیشی علمی اولین سالگرد درگذشت مرحوم دکتر علیرضا صدرا ق اول

🎙با حضور اساتید حوزه و دانشگاه:
▪️دکتر حمید پارسانیا ▪️دکتر بهرام دلیر ▪️دکتر محمدعلی سوادی* دکتر غلامرضا بهروزی لک*دکتر محسن مهاجری نیا*▪️دکتر رضا لک‌زایی *

📒دبیر علمی: دکتر شریف لک زایی

📆زمان: پنج‌شنبه 4 آبان 1402

🗒مکان: قم، پردیسان، انتهای بلوار دانشگاه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، سالن کوثر

📁مجری: پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی