همایش استانی حکمرانی متعالی 

حکمرانی استانی: چالش ها و الزامات 

ارائه دهنده: حجت الاسلام و المسلمین استاد نجف لک زایی

زمان:شنبه ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۲

مکان: قم -سالن کرامت استانداری